Till styrelsen i Brf                                                           Datum

 

Motion för att installera laddplatser

Jag föreslår att föreningen ska göra en ansökan till Naturvårdsverket, för att installera laddplatser för elbilar i vårt garage.

Vår förening har ett viktigt uppdrag att verka för våra medlemmars ekonomi och elbilar är inte bara bra för miljön, de är faktiskt både trevliga att köra samt billiga i drift. Se även laddahemma.se där ni kan läsa allt om elbilar.

Med upp till 50 procent stöd från Naturvårdsverket kommer kostnaden för installationen av en laddplats inte överstiga 10 000 kr. Med avskrivning på utrustning och installation på 5-6 år, brukar månadskostnaden inte bli mer än ett par hundralappar/laddplats, exklusive hyran för garageplatsen.

ElectriCITY kan hjälpa till genom att samla ihop alla intresseanmälningar för att göra en gemensam upphandling till ett rabatterat pris. De har lång erfarenhet och har initierat installation av cirka 400 laddplatser i Hammarby Sjöstad. ElectriCITY är en neutral part.

Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/

 

Underskrift

 

Namnförtydligande                                  Lgh nr

 

Ladda ner motionen här

.pdf

.docx