Lathund för uträkning av kostnader vid installation av 12 st laddplatser.

Ett exempel från en bostadsrättsförening med garage i Sjöstaden.

Kostnader, avskrivning och avgift för laddning (cirkapriser inklusive moms)
Kostnad 12 st laddplatser 190.000
Bidrag från Naturvårdsverket (50% stöd) -95.000
Kostnad för föreningen 95.000
Pris per plats 9.000
Avskrivningstid 10 år
Ränta 1,00%
Beräknad elförbrukning per plats och månad 125
Total månadskostnad för elbil exkl garageplats  ca 200 kr